SCANIAR450 mit Kipphydraulik

EZ: 23.04.2020, 465.907 KM

EZ: 20.02.2020, 536.915 KM

Standort/Located: AT 8262 ILZ

Preis/Price: 44.000 €

Sonderausstattung: Seitenverkleidung, LED-Beleuchtung, Zusatzstaufächer hinten, nur 1-Bett

Kontakt/Contact: Herbert Koller (+43 676 843 652 300, herbert.koller@welog.at)

 

welogat--article-4806-0.jpeg
welogat--article-4807-0.jpeg
welogat--article-4808-0.jpeg
welogat--article-4809-0.jpeg
welogat--article-4810-0.jpeg
welogat--article-4811-0.jpeg
welogat--article-4812-0.jpeg
welogat--article-4813-0.jpeg
welogat--article-4814-0.jpeg
welogat--article-4815-0.jpeg
welogat--article-4816-0.jpeg
welogat--article-4817-0.jpeg
welogat--article-4818-0.jpeg
welogat--article-4819-0.jpeg
welogat--article-4820-0.jpeg
welogat--article-4821-0.jpeg
welogat--article-4822-0.jpeg
welogat--article-4823-0.jpeg
welogat--article-4824-0.jpeg
welogat--article-4825-0.jpeg
welogat--article-4826-0.jpeg
welogat--article-4827-0.jpeg
welogat--article-4828-0.jpeg
welogat--article-4829-0.jpeg


Zertifikate

Cookie Einstellungen